G-BQYZWCH4PQ
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Inhoud

Hieronder de stukken voor de 2e ledenvergadering van 2022

 

Contact informatie:

Vereniging van erfpachters Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

BTW; NL 002721569B01

KvK; 40324518

Voor informatie klikt u hieronder voor contact met; 

Het bestuur

of

Patrisan B.V.

Nieuwtjes.

Wat is het er te doen op Goeree-Overflakkee klik dan op deze regel

 

Omdat er ook vervelende dingen op ons park plaatsvinden.

Alle geschillen tussen de leden onderling en die tussen de vereniging enerzijds en een lid of een voormalig lid anderzijds zullen worden beslist door een scheidsman, te benoemen door het Nederlands Arbitrage instituut


JANUARI

WEEK 4.

De penningmeester nodigt de leden van de commissie van toezicht uit om de kas en het gevoerde beleid te beoordelen.

We zijn ook weer druk om informatie in te winnen over en voor de aanschaf van een AED, zelfs onze huisartsen worden hierbij ingeschakeld.

WEEK 3.

Het bestuur komt even samen om bij de penningmeester de gebruikelijke controle uit te voeren. Ook wordt een wanbetaler gebeld en gevraagd waarom hij nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Er komen van een buitenstaander, waarschijnlijk toekomstig erfpachter, vragen binnen over de constructie en bouw bestek van onze woningen, verwezen wordt naar onze website. Alles wat we weten en hebben staat daar op.

Onze tuinman, de fa. Herweijer, krijgt akkoord om de geoffreerde werken uit te voeren, ook wordt hij op de hoogte gesteld van de wensen van de tuincommissie om een aantal zaken binnen het contract aan te passen. Aansluitend wordt de erfpachter van de woning 2 wordt gevraagd om hun spullen op te ruimen.

WEEK 2.

Voor de versnipperdag heeft een lid ongevraagd zelf een deel van een boom in de algemene beplanting stevig gesnoeid, dit is niet de bedoeling en het betreffende lid is hier op aangesproken.

Heeft u een boom die ziek is of overlast geeft, meld dit dan bij de tuincommissie of het bestuur van uw vereniging, dan kunnen we zien wat er aan te doen is.

De factuur voor hetafvoeren van het huisvuil komt binnen, c.a. 10% hoger dan de laatste factuur van 2022.

Tuincommissie heeft samen met een deel van het estuur een korte vergadering.

Onze tweede secretaris (intern)< Hélène heeft een paar uren zitten zwoegen op het jaarverslag en wordt onder het bestuur en leden van de tuincommissie verdeeld om te beoordelen.

Er zijn wat aanvullingen maar die worden door Hélène zelf aangeleverd.

De factuur van de foodtruck en consumpties die we die dag gebruikt hebben komt binnen, het was weer even slikken maar voorzien.

Er wordt informatie opgestuurd door een leverancier van o.a. AED materialen.

Tuincommissie en een deel van het bestuur wisselen van gedachten over de plannen van 2023.

Een huurder laat weten het niet eens te zijn met de gang van zaken op ons park, nu zijn we een vereniging van erfpachters en niet een vereniging van huurders dus krijgt de huurder een antwoord waarbij min of meer wordt aangegeven dat zij met haar grieven bij de eigenaar/erfpachter van de woning moet zijn. Aansluitend laat deze huurder weten geen meer meer wenst te zijn van de klusclub of poetsclub, uit onvrede richt zij ook een aparte app groep op.

Penningmeester en secretaris intern stellen een aangetekend stuk op en versturen deze naar een wanbetaler.

WEEK 1

Op de eerste zaterdag van de maand houden we het versnipper en snoei weekend, alle deelnemers waren positief gestemd en er is heel veel werk verzet, zes vrachten snoeihout zijn afgevoerd.

Maar het belangrijkste van de dag is toch wel dat een ieder weer een praatje met elkaar maakte!

Ook de foodtruck was een succes, maar of het voor herhaling vatbaar is moeten we nog maar eens goed over nadenken.

Via Whatsapp komt een melding binnen dat er een lid illegaal aan het snoeien is op algemene grond.

Dit lid wordt later de volgende week aangesproken op zijn daden

Zaterdag is het de versnipper en snoeidag, een ieder wordt gevraagd rekening te houden met blokkades van de weg op ons park, niet wetende dat een meningsverschil van een lid met een medewerker van Postnl extra oponthoud zou gaan geven.

Patrisan stuurt ons een brief toe van het waterschap inzake de sloot tussen ons en park Volkerak, onze tuinman heeft al eerder laten weten dat dit werk in de laatste week van 2022 of de eerste week van 2023 uitgevoerd zal worden. Het werk is op 28 december uitgevoerd.

We weten via een omweg dat de vuilverwerking dit jaar 10% tot 15% duurder gaat worden maar hoeveel precies is nog onbekend, Renewi is gevraagd om duidelijkheid maar nog steeds geen reactie van Renewi, waarschijnlijk zijn we een te kleine klant om duidelijkheid te verschaffen.

Er is wat verwarring over een factuur die onze tuinman aan Patrisan BV heeft gestuurd maar voor onze buren bedoeld was.

Een en ander wordt uitgezocht en met zowel Patrisan BV als wel Herweijer gedeeld.

Het waait flink en in de nacht van woensdag op donderdag waait er een te hoge boom om in de tuin van 17-18.

Niet alles gaat goed in onze administratie, een lid die geen vuilbak heeft krijgt toch een factuur, een en ander wordt gecorrigeerd en een sorry mail gaat richting dit lid.

Een lid trekt het verplichte lidmaatschap van onze vereniging in twijfel en geeft aan uit de vereniging te willen stappen, hij wordt gewezen op een artikel in de erfpachtovereenkomst en hem wordt gevraagd aan te tonen waarom hij denkt dat hij zich niet aan deze verplichting hoeft te houden. Een en en ander in overleg met onze erfpachter, te weten Patrisan BV.

Bestuur heeft over deze kwestie eerst via de mail en later deze week even een kort samenzijn.

Er is overleg via de mail met onze tuinman ter voorbereiding van het nieuwe jaar.

De facturen voor de afvalbakken en de verplichte verenigingsbijdrage worden verstuurd.

Op het fotoboek van onze site is per ongeluk ook een persoonlijke foto van een lid terecht gekomen, deze is zo snel als mogelijk na de melding weer verwijderd. Onze excuses zijn aangeboden.

Een bewoner die het niet eens is met bomenkap van enkele weken terug krijgt reactie op de gestuurde mail. Wij zijn een vereniging van erfpachters en huurders moeten met hun grieven en opmerkingen bij hun huis baas aankloppen.  

Een bewoner meldt de vereniging dat de erfpachter en eigenaar van de woning resoluut aan het snoeien is geslagen in de tuin en haag en daarbij het tuinafval op planten en struiken heeft gedumpt.

Hoewel we begrijpen dat zij teleurgesteld is kunnen we als vereniging binnen onze statuten en andere afspraken niets voor deze bewoner betekenen.

Alles wordt duurder in 2023, dus ook de tuinman. De vereniging wordt op de hoogte gesteld van de verhoging van bijna 10%, de informatie wordt doorgestuurd naar de leden van de tuincommissie en Patrisan BV

Een lid met rioolproblemen laat Patrisan weten dat er zaken het riool ingaan die daar niet in thuis horen, ‘de vereniging wordt meegenomen in de mailwisseling.

De familie Bender geeft een feestje en we zijn allemaal uitgenodigd om 1 januari te toosten op het nieuwe jaar en te kijken naar het vuurwerk Filmpje vuurwerk


 

Bestuur, Commissie van Toezicht en tuincommissie.

Tuincommissie

Jan van Gulik           TC lid tot 2024

Daan Breederveld    TC lid tot 2025

Davy Bender            TC lid tot 2026

Commissie van toezicht

Sven Bijvoets            CvT lid tot 2026

Clara Boender            CvT lid tot 2024

André Hobbel            CvT lid tot 2025

Bestuur.

Charles Molders          Penningmeester tot 2024

Hélène Van der Horn   Secretaris intern/leden adm. tot 2025

Richard Bénard            Voorzitter tot 2026 

Willie Van Straaten    Secretaris extern tot 2027


2022

Hier kunt u het hele jaar 2022 nog eens teruglezen, let op het is een aardig boekwerk.

2021

Wilt u de actuele informatie van 2021 nog eens nalezen? dan kunt u op deze regel klikken en de tekst in PDF downloaden.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?