U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact informatie:

Vereniging van erfpachters Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

BTW; NL 002721569B01

KvK; 40324518

Voor informatie klikt u hieronder voor contact met; 

Het bestuur

of

Patrisan B.V.

Nieuwtjes.

Wat is het er te doen op Goeree-Overflakkee klik dan op deze regel

 

De vereniging heeft ten doel:

Het tot stand brengen, het in stand houden en het doen functioneren en
het exploiteren van voorzieningen die tot gemeenschappelijk gebruik of- nut strekken van de recreatie bungalows, gebouwd of nog te bouwen in het bungalowpark Weipolder te Ooltgensplaat, gemeente Goeree-Overflakkee, alsmede het in erfpacht of huur verkrijgen, beheren en onderhouden van de ten dienste daarvan strekkende terreinen,  gebouwen, werken en beplantingen.

Het bevorderen van de op het bungalowpark betrekking hebbende belangen van haar leden in het algemeen en de leefbaarheid in het bungalowpark in het bijzonder.


Park Weipolder zoekt een lid voor de Commissie van toezicht.

Heeft u affiniteit met bestuurlijk werk en voelt u zich betrokken bij ons park dan is dit de gelegenheid om iets terug te doen voor het verblijven op ons mooie park.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?  stuur dan een mail naar bestuur@weipolder.nl

Week 35.

Woning nummer 6 verandert van erfpachter, op het moment van schrijven zijn de gegevens van de nieuwe erfpachter nog niet bekend. Tot deze zich aangemeld heeft blijft conform artikel 6 lid 2 de oude erfpachter lid van onze vereniging, met alle verplichtingen die daarbij horen.

Er is een melding van vandalisme binnengekomen. Een ieder wordt gevraagd om alert en oplettend te zijn op vreemde gebeurtenissen en personen.

Ook wordt er melding gemaakt van geluidsoverlast door verbouwing bij de speculaasfabriek.

Week 34.

Een lid heeft last van een verstopt riool. De fa Patrisan BV is verantwoordelijk voor de infrastructuur, dus ook het hoofdriool maar niet voor het deel van hoofdriool naar uw woning.

Het is dus dan ook verstandig om ook even de buren te raadplegen voor u actie onderneemt.

Week 33

Een notaris vraagt informatie op om de overdracht van een woning op ons park te verzorgen. Uiteraard wordt de gevraagde informatie toegestuurd. 

Week 32.

Een lid meldt dat onze tuinman iets te royaal is geweest met de onkruidspuit, deze mail wordt doorgezet naar de tuincommissie die de contacten met de tuinman onderhoudt, de tuinman wordt gevraagd voorzichtiger met de onkruidspuit om te gaan.

De aangekondigde factuur van onze webhost komt binnen.

Week 31.

Een verhuurder laat weten de eerder gestuurde mail van de vereniging verkeerd te hebben geïnterpreteerd, en stuurt later de gevraagde gegevens.

Week 30

Renewi meldt ons dat de aangeboden containers te zwaar zijn afgevuld en dat dit mogelijk consequenties heeft.

Altijd leuk, een tweetal jarigen bedankt de vereniging voor de felicitaties.

Als reactie op onderstaand verzoek wordt een irrelevante mail van een verhuurder inzake zijn problemen met een huurder aan de vereniging gestuurd.

Een tweetal verhuurders heeft zich nog niet aan de verplichting gehouden om de contactgegevens van hun huurder bekend te maken aan de vereniging. Dit zodat in geval van calamiteiten bekend is wie er op het park verblijft en dat we zeker weten dat huurders zich ook aan het reglement houden.

Week 29

Een huurder geeft haar contactgegevens door aan het bestuur.

Er wordt een vergadering van TC met de tuinman ingepland voor de eerste week van oktober.

Het duurt niet lang meer voordat de vereniging Abraham gaat zien, om dit te kunnen vieren wordt alvast wat informatie opgevraagd.

Week 28

Er wordt een mooie 360 drone foto toegestuurd, hij staat hier om te bewonderen.

Een lid wordt herinnerd aan de verplichting om de tuinovereenkomst nog te tekenen.

Een lid laat weten dat hij behoefte heeft aan een oudpapiercontainer omdat hij dit nu nergens kwijt kan.

Voorbereidingen voor een rondgang met de tuinman en Tuincommissie worden intern gemaild.

Week 27

De factuur voor het derde kwartaal voor het afvoeren van het huisvuil komt binnen. Nu maar hopen dat alle leden die gebruik maken van een container zich aan hun verplichtingen hebben gehouden zodat de penningmeester deze factuur kan voldoen uit de aparte pot die daarvoor nodig is.

Er komt een melding binnen dat buren ongevraagd de tuin van een lid betreden. Zoals bekend kan conform de doelstelling van de vereniging het bestuur hier niets mee doen.

Het arme dier dat zijn “ongelukje” (zie week 26) op het pad heeft laten vallen is bekend. De verzorger wordt gevraagd wat beter op ongelukjes van zijn huisdier te letten.

De factuur voor het derde kwartaal parkonderhoud komt binnen en wordt doorgestuurd naar de leden van de tuincommissie ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt deze doorgezet naar Patrisan BV.

Ook de CvT krijgt nu de mogelijkheid om direct alle mail te lezen.

Leden van bestuur hadden de wens om ook elkaars mail te kunnen lezen, de instelling daarvoor was niet helemaal zoals gedacht dus crachte de mailbox, een oplossing is gezocht en gevonden

Week 26

Op het laatste moment nog even een vies verhaal, hondendrollen op de weg op ons Park, Clara bedankt voor het opruimen. Gelukkig hebben we de beelden nog.

De tuincommissie heeft weer een rondje park gemaakt en aan het bestuur kenbaar gemaakt dat niet alles gaat zoals verwacht.

Week 25.

Wanbetalers inzake de vuilverwerking worden door de penningmeester aangeschreven.

In verband met Concert at Sea wordt een bezoek aan Patrisan BV afgezegd. En wordt besloten om na de vakantieperiode daarop terug te komen.

Week 24.

Er zijn problemen met het beveiligd versturen van e-mail na de installatie van een nieuw certificaat, mailverkeer over en weer met onze host om dit op te lossen.

Er is een nieuwe huurder in woning 22 die informatie vraagt en krijgt.

De tuinman, Herweijer tuintechniek, stuurt de planning voor deze week door.

Week 23

Niet alleen via mail maar ook via Whatsapp wordt gecommuniceerd, ook deze teksten worden gedeeld met de CvT.

Een van harte gefeliciteerd mail wordt niet door iedereen gewaardeerd. Jammer!

De tuinman krijgt het lijstje met onvolkomenheden van de tuincommissie toegestuurd, hierop is direct telefonisch overleg tussen tuinman en een tuincommissie lid. Later deze week geeft de tuinman een planning van de werkzaamheden door.

U ontvangt het verslag van de ledenvergadering van 13 mei 2023.

Week 22

Er wordt een aankomende vervreemding aangemeld, in overleg met de erfpachter wordt de woning op onze website te koop aangeboden.

Er worden verschillende mails opgesteld die de tuinman op wat onvolkomenheden moet wijzen. uiteindelijk wordt er één verstuurd.

Er komt een vraag binnen of er wellicht een woning te koop of te huur is.

Er was sprake van vervreemding van een woning, dus is de erfpachter van die woning aangeschreven, reactie blijft uit en vervreemding blijkt niet aan de orde te zijn.

De tuincommissie heeft een controleronde gemaakt en een aantal zaken geconstateerd die niet geheel naar wens zijn. 

Dit lijstje wordt gedeeld met het bestuur.

Week 21

Een roerige week voor de tuincommissie, een lid wordt gevraagd om een aanpassing te doen aan het stuk algemene grond dat grenst aan zijn tuin.

Er is overleg met de tuinman die deze week meer zou doen dan uitgevoerd. Hij wordt dan ook aangeschreven.

Het bestuur wordt door de heren Troost uitgenodigd in Renesse om een aantal zaken te komen bespreken, dit gesprek wordt zonder tegenbericht op 24 juni gepland.

Week 20.

Het bestuur gaat een dezer weken op bezoek bij Patrisan BV om bij te praten, om beslagen ten ijs te komen wordt een lijstje van punten opgesteld. Heeft u iets waarvan u denkt dat aandacht nodig heeft, meld dat dan bij het bestuur van de vereniging.

Els en Jelle Visser hebben weer hun best gedaan om het posthuisje, de paaltjes, nummerbordjes en vuilbakken weer schoon te krijgen namens de poetsclub. Els en Jelle Hartelijk bedankt.

Week 19

Uiteraard was er de ledenvergadering met aansluitend een bestuursvergadering.

Of het in de planning van gemeentewerken stond of dat het door de verzoeken van onze vereniging  kwam weten we niet, maar er staat nu een nette lantaarnpaal voor ons park. Een bevestiging dat onze klacht is verholpen (juni en september 2022) wordt toegestuurd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

Overigens heeft Jelle het op de paal geplaatst bord gelijk netjes schoongemaakt.

Een lid dat al een poosje een voertuig op ons park stalt en daarop is aangesproken, vraagt hulp om het voertuig te verplaatsen.

Week 18

Er wordt een bestuursvergadering gepland en ook de leden van de commissie van toezicht zijn uitgenodigd. tevens krijgen zij het WBTR stuk ter beoordeling toegestuurd.

Een mail van Patrisan BV wordt beantwoordt dat het zonde van de tijd is om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn.

We hebben weer een lichtbak vervangen voor eentje in LED-versie.

Een lid laat weten dat het snoeien van zijn haag is uitbesteed aan een tuinman.

De factuur voor de huur van de algemene en bij u in onderhoud gegeven grond mogen we van Patrisan BV ontvangen. En van onze verzekeraar de factuur voor de bestuurders aansprakelijkheid verzekering.

Week 17

Om de beplanting bij de ingang wat fraaier te laten ogen heeft de Tuincommissie zwarte grond uitgestrooid over de kleigrond.

Week 16.

U allen ontvangt een herinnering van de tuincommissie om de haag te snoeien en geen bouwwerken te zetten zonder toestemming van Patrisan BV

Er is een informeel overleg van de leden van de tuincommissie en een deel van het bestuur.

Conform onze regelgeving geeft het bestuur de penningmeester mandaat voor het doen van betalingen.

Week 15.

Lomp rijgedrag wordt op ons park tegenwoordig bestraft, een taxibusje rijdt tegen een kei bij de ingang aan. De kei ligt er nog maar het taxibusje heeft een flinke schade opgelopen, zie het filmpje op onze (foto) site.

We doen een beroep op het sociale geweten van een lid van onze vereniging inzake zijn parkeer gedrag.

De factuur voor onze rechtsbijstandverzekering valt in de bus.

Week 14

U ontvangt de uitnodiging voor de komende ledenvergadering welke 13 mei gehouden wordt en ondanks dat alle bestuursleden zich over tekst en inhoud hebben gebogen, was een rectificatie nodig.

Er komt een verzoek tot adreswijziging binnen.

De factuur voor parkonderhoud die voor rekening is van Patrisan wordt ter goedkeuring naar de tuincommissie gestuurd.

Tevens wordt een informele bespreking gepland van bestuursleden met de leden van de tuincommissie.

De namen en mailadressen van de vrijwilligers die de AED willen bedienen worden aan de stichting hulpverlening Ooltgensplaat doorgegeven. Wilt u ook aangemeld worden dan kan dat uiteraard altijd nog, een kort mailtje naar het bestuur en we verzorgen het voor u.

De woordvoerder van de stichting laat ons weten dat de AED is aangemeld bij hartslagnu.nl en zo nodig ingezet kan worden.

Week 13

We hebben besloten om de onenigheid tussen leden niet meer te vermelden in de maandbrief! Het moet namelijk wel een beetje leuk blijven.

De AED hangt en nu maar hopen dat hij NOOIT gebruikt gaat worden.

Bestuur heeft nog een korte bijeenkomst waarbij toezicht is door een lid van de commissie van toezicht.

Week 12

Ruzie met geweld op ons park, twee bewoners maken er met uiteenlopende verklaring melding van bij de vereniging en Patrisan BV. Wie wat wel of niet heeft gedaan? Getuigen hebben zich niet gemeld!

De meldingen worden ter kennisgeving en met inachtneming van reglement en statuten ter kennisneming gearchiveerd en ook zo beantwoord, wel worden beide meldingen doorgestuurd naar de wijkagent.

Beide secretarissen leggen de laatste hand aan het stuk dat de werkwijze beschrijft van het bestuur conform de wetgeving WBTR.

Week 11

Deze week een Bestuursvergadering ter voorbereiding op de aanstaande ledenvergadering die 13 mei gehouden zal worden. Stukken ter voorbereiding worden gemaild naar bestuursleden en leden van de Cvt die ook voor deze vergadering zijn uitgenodigd.

De commissie van toezicht heeft individueel de stukken gecontroleerd en heeft geen vragen. De goedkeuring wordt onder de bestuursleden gedeeld.

Bevestiging van de vuilverwerker in verband met opzeggen deelname ophalen vuilbak m.i.v. 1 april 2023, het kwartaalbedrag wordt aangepast.

Er komt gelukkig nog een aanmelding binnen om de AED training te volgen, de teller staat nu op drie maar helaas slechts één die 24/7 beschikbaar kan zijn. 

Week 10

De gemeente heeft vergaderd en daarbij kwam ook verblijfs recreatie aan bod, geïnteresseerden kunnen hier de gemeentelijke stukken nalezen. https://drive.google.com/drive/folders/1QB90Kw8OEZWBkUXYoSEwO3dUl1JF8cXa?usp=sharing

Anton Weijgertze, de man binnen Stichting Burgerhulpverlening Ooltgensplaat laat ons weten dat de AED klaar staat om in gebruik te nemen, de TC leden gaan de stroom en wifi zeer binnenkort aanleggen. Over een extra camera in het posthuisje wordt nog nagedacht, dit is afhankelijk van ons budget, de mogelijkheden en noodzaak.

Er wordt een bestuursvergadering gepland waarbij ook de CvT is uitgenodigd. Deze vergadering zal voornamelijk de voorbereiding voor de ledenvergadering omvatten.

WEEK 9.

De voorzitter van onze vereniging heeft privé gebruik gemaakt van de diensten van onze tuinman. De CvT is daarvan op de hoogte en kunnen de factuur daarvan inzien.

Ook u kunt gebruik maken van de vakkennis van de fa. Herweijer.

Het nieuwe lid van nummer 40 meldt zich netjes aan en haar gegevens worden genoteerd in ons register.

In het eerste weekend van maart is de maandbrief over februari verstuurd, de tekst in die maandbrief was en is, zoals altijd, gericht aan alle bewoners en erfpachters van ons park. Enkele leden van onze vereniging waren in de veronderstelling, dat zij in de maandbrief persoonlijk worden aangesproken. De tekst in de maandbrief is en blijft altijd algemeen, echter een goede lezer kan wel uit de tekst opmaken, of deze op hem of haar van toepassing is. De maandbrief wordt gepersonaliseerd verstuurd om onder andere de spambox te ontlopen.

Onze vuilverwerker wordt geïnformeerd dat we met ingang van 1 april een bak minder hebben, helaas worden er bij het weghalen van een container en het aanpassen van het contract wel kosten in rekening gebracht..

WEEK 8.

Hoewel geen echt vereniging stuk, maar een erfpachter zegt zijn lidmaatschap op het vuilcontainer gebruik op. Jammer want hoe meer deelnemers hoe voordeliger het kan zijn.

De factuur voor wat extra werk door de tuinman valt in de bus, deze factuur en de eerdere voor werkzaamheden aan posthuis en bij 1 en 2 blijven binnen het begrootte bedrag waarvoor het bestuur akkoord van u heeft gekregen.

De nieuwe erfpachter van nummer 40 krijgt een herinnering om zich in te schrijven bij onze vereniging, het is nu eenmaal een verplichting en geregeld in de erfpachtovereenkomst, artikel 13.

Woning nummer 55 komt in de verkoop en de makelaar krijgt de gevraagde informatie toegestuurd.

Voor uw gemak staan nu alle afsluitingen van brug, tunnel en N59 in onze agenda op de website.

De tuinman heeft nog wat afsluitende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het vervangen van een dode Leiboom, die we zelf ter hoogte van nr.9 hadden geplaatst.

Het posthok is wat hoger gekomen en de plek in het posthok waar de AED moet komen is vrijgemaakt en netjes in kleur geschilderd door een vrijwilliger.

WEEK 7.

Omdat lid 1 graag op de hoogte blijft van de werkzaamheden bij de ingang krijgt zij de foto’s van de voortuin toegestuurd, deze fotos zijn ook via onze website te zien.

Via de mail contact met de tuinman over wat aanvullende wensen.

Er zijn wat problemen met de veiligheid en bereikbaarheid van onze website, mailverkeer over en weer dus tussen webhost en bestuur.

Een kritische opmerking en pluim komen binnen via mail. Een lid stelt achteraf toch vragen bij de verfraaiing van 1-2 maar deelt een compliment uit aan het opknappen van de ingang.

Een makelaar die binnenkort nummer 55 te koop gaat aanbieden vraagt informatie op.

Helaas, onze site kan niet bijgewerkt worden, even geduld dan maar en een melding aangemaakt.

Op nummer 40 woont nu een nieuwe erfpachter.

De tuinman gaat verder met zijn werk aangevuld met onze wensen die nu bij iedereen duidelijk zijn.

Hij stuurt ook alvast de factuur en geeft aan dat hij nog niet klaar is, zullen we dan maar even wachten met betalen?

WEEK 6.

We willen de bestrating anders hebben dan de tuinman had begrepen en daarover is binnen bestuur,TC en de tuinman (mail) overleg.

De tuinman is begonnen met de voorjaarsbeurt en gaat ook verder met de renovatie van de ingang

Een ieder krijgt een mail met daarin het verzoek om het bestuur toestemming te verlenen uw adres gegevens bekend te maken bij de stichting burgerhulpverlening Ooltgensplaat. Helaas is de toegezegde respons lager dan op de ledenvergadering toegezegd. Kom op mensen meld je aan!

Als penningmeester heb je het niet makkelijk en waarom? Twee leden hebben hun bijdrage nog niet voldaan, na al te zijn opgebeld met verzoek tot betalen, opnieuw worden gemaand.

De factuur voor de AED komt ook al binnen. Uiteraard wordt met betalen gewacht tot hij binnen is.

Er komen signalen binnen dat woning nummer 40 binnenkort een nieuwe erfpachter krijgt.

Een andere AED leverancier wordt bedankt voor de genomen moeite om ons informatie te sturen, haar wordt verteld dat we voor een andere partij hebben gekozen.

WEEK 5

Ons YAMM rapport laat zien dat alle zojuist gestuurde facturen zijn geopend.

Voor de leden met een vuilnisbak valt de factuur voor de afvalverwerking in de mailbox. 

Opgemerkt, dat we voor het laatste kwartaal van dit jaar al rekening hebben gehouden met opnieuw een verhoging door Renewi.

Intern spreken we af, om het leven van de penningmeester makkelijker te maken, dat we zo min mogelijk declaraties indienen en alle noodzakelijke goederen door en via de penningmeester worden besteld.

Een laptop voor de penningmeester wordt aangeschaft, zijn Chromebook is naar het secretariaat verhuist.

Een bedrijf dat ons AED informatie had gestuurd wordt medegedeeld dat de keuze niet op hen is gevallen.

Pieter Herweijer, onze tuinman, laat weten dat hij 9 februari gaat beginnen met ingang, voorkant en de haag 1-2.

Het ingang wordt hufterproof gemaakt met keien, en nu maar hopen dat het helpt, de komende weken wordt het werk verder door onze tuinman uitgevoerd.

De middag na de bestuursvergadering is er een gesprek met een lid van de Stichting burgerhulpverlening Ooltgensplaat, aansluitend op zijn adviezen wordt een AED besteld.

Een informatiebrief van de stichting in ons dorp staat op onze site.

Het bestuur van onze vereniging komt bij elkaar en wordt op de vingers gekeken door een lid van de CvT, die wat vragen en opmerkingen heeft.

Aansluitend op de vergadering worden enkele leden gebeld die hun bijdrage 2023 en of vuilverwerking nog niet hebben betaald. Sommigen van hen krijgen de kopieën van de mail over de bijdrage of vuilverwerking opnieuw toegestuurd.

We worden benaderd door Delta Fiber met de vraag of we geïnteresseerd zijn in glasvezel op ons park, telefonisch wordt afgesproken om 3 maart een gesprek op ons park te hebben over mogelijkheden en kosten

Er wordt een (mail) adres verandering doorgegeven door een lid van onze vereniging

VDX, onze webhost, laat weten dat een beveiligingscertificaat in maart verlengd zal worden zodat we veilig onze website kunnen bezoeken.

Oktober 2022 heeft de tuincommissie een ronde gedaan om de plannen van 2023 door te nemen, hierop heeft de tuinman laten weten wat er binnen ons budget mogelijk is en aansluitend hebben de TC leden daar, na wat aanpassingen akkoord op gegeven. Het plan is om dit jaar de ingang en het voorste deel van het park klaar te hebben.

Vragen over bereikbaarheid van ons park komen ook binnen en worden uiteraard beantwoord.

We hebben de maandbrief verstuurd met daarin de melding dat we zaterdag de ingang gaan aanpakken, helaas moeten we er door een oplettend lid op worden gewezen dat we een foute datum hebben vermeld. Dank daarvoor.

Via een reactieformulier op de website van de dorpsraad Ooltgensplaat, vragen we hen ook hoe zij het AED verhaal ingericht hebben.

WEEK 4.

De penningmeester nodigt de leden van de commissie van toezicht uit om de kas en het gevoerde beleid te beoordelen.

We zijn ook weer druk om informatie in te winnen over en voor de aanschaf van een AED, zelfs onze huisartsen worden hierbij ingeschakeld.

WEEK 3.

Het bestuur komt even samen om bij de penningmeester de gebruikelijke controle uit te voeren. Ook wordt een wanbetaler gebeld en gevraagd waarom hij nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Er komen van een buitenstaander, waarschijnlijk toekomstig erfpachter, vragen binnen over de constructie en bouw bestek van onze woningen, verwezen wordt naar onze website. Alles wat we weten en hebben staat daar op.

Onze tuinman, de fa. Herweijer, krijgt akkoord om de geoffreerde werken uit te voeren, ook wordt hij op de hoogte gesteld van de wensen van de tuincommissie om een aantal zaken binnen het contract aan te passen. Aansluitend wordt de erfpachter van de woning 2 wordt gevraagd om hun spullen op te ruimen.

WEEK 2.

Voor de versnipperdag heeft een lid ongevraagd zelf een deel van een boom in de algemene beplanting stevig gesnoeid, dit is niet de bedoeling en het betreffende lid is hier op aangesproken.

Heeft u een boom die ziek is of overlast geeft, meld dit dan bij de tuincommissie of het bestuur van uw vereniging, dan kunnen we zien wat er aan te doen is.

De factuur voor hetafvoeren van het huisvuil komt binnen, c.a. 10% hoger dan de laatste factuur van 2022.

Tuincommissie heeft samen met een deel van het estuur een korte vergadering.

Onze tweede secretaris (intern)< Hélène heeft een paar uren zitten zwoegen op het jaarverslag en wordt onder het bestuur en leden van de tuincommissie verdeeld om te beoordelen.

Er zijn wat aanvullingen maar die worden door Hélène zelf aangeleverd.

De factuur van de foodtruck en consumpties die we die dag gebruikt hebben komt binnen, het was weer even slikken maar voorzien.

Er wordt informatie opgestuurd door een leverancier van o.a. AED materialen.

Tuincommissie en een deel van het bestuur wisselen van gedachten over de plannen van 2023.

Een huurder laat weten het niet eens te zijn met de gang van zaken op ons park, nu zijn we een vereniging van erfpachters en niet een vereniging van huurders dus krijgt de huurder een antwoord waarbij min of meer wordt aangegeven dat zij met haar grieven bij de eigenaar/erfpachter van de woning moet zijn. Aansluitend laat deze huurder weten geen meer meer wenst te zijn van de klusclub of poetsclub, uit onvrede richt zij ook een aparte app groep op.

Penningmeester en secretaris intern stellen een aangetekend stuk op en versturen deze naar een wanbetaler.

WEEK 1

Op de eerste zaterdag van de maand houden we het versnipper en snoei weekend, alle deelnemers waren positief gestemd en er is heel veel werk verzet, zes vrachten snoeihout zijn afgevoerd.

Maar het belangrijkste van de dag is toch wel dat een ieder weer een praatje met elkaar maakte!

Ook de foodtruck was een succes, maar of het voor herhaling vatbaar is moeten we nog maar eens goed over nadenken.

Via Whatsapp komt een melding binnen dat er een lid illegaal aan het snoeien is op algemene grond.

Dit lid wordt later de volgende week aangesproken op zijn daden

Zaterdag is het de versnipper en snoeidag, een ieder wordt gevraagd rekening te houden met blokkades van de weg op ons park, niet wetende dat een meningsverschil van een lid met een medewerker van Postnl extra oponthoud zou gaan geven.

Patrisan stuurt ons een brief toe van het waterschap inzake de sloot tussen ons en park Volkerak, onze tuinman heeft al eerder laten weten dat dit werk in de laatste week van 2022 of de eerste week van 2023 uitgevoerd zal worden. Het werk is op 28 december uitgevoerd.

We weten via een omweg dat de vuilverwerking dit jaar 10% tot 15% duurder gaat worden maar hoeveel precies is nog onbekend, Renewi is gevraagd om duidelijkheid maar nog steeds geen reactie van Renewi, waarschijnlijk zijn we een te kleine klant om duidelijkheid te verschaffen.

Er is wat verwarring over een factuur die onze tuinman aan Patrisan BV heeft gestuurd maar voor onze buren bedoeld was.

Een en ander wordt uitgezocht en met zowel Patrisan BV als wel Herweijer gedeeld.

Het waait flink en in de nacht van woensdag op donderdag waait er een te hoge boom om in de tuin van 17-18.

Niet alles gaat goed in onze administratie, een lid die geen vuilbak heeft krijgt toch een factuur, een en ander wordt gecorrigeerd en een sorry mail gaat richting dit lid.

Een lid trekt het verplichte lidmaatschap van onze vereniging in twijfel en geeft aan uit de vereniging te willen stappen, hij wordt gewezen op een artikel in de erfpachtovereenkomst en hem wordt gevraagd aan te tonen waarom hij denkt dat hij zich niet aan deze verplichting hoeft te houden. Een en en ander in overleg met onze erfpachter, te weten Patrisan BV.

Bestuur heeft over deze kwestie eerst via de mail en later deze week even een kort samenzijn.

Er is overleg via de mail met onze tuinman ter voorbereiding van het nieuwe jaar.

De facturen voor de afvalbakken en de verplichte verenigingsbijdrage worden verstuurd.

Op het fotoboek van onze site is per ongeluk ook een persoonlijke foto van een lid terecht gekomen, deze is zo snel als mogelijk na de melding weer verwijderd. Onze excuses zijn aangeboden.

Een bewoner die het niet eens is met bomenkap van enkele weken terug krijgt reactie op de gestuurde mail. Wij zijn een vereniging van erfpachters en huurders moeten met hun grieven en opmerkingen bij hun huis baas aankloppen.  

Een bewoner meldt de vereniging dat de erfpachter en eigenaar van de woning resoluut aan het snoeien is geslagen in de tuin en haag en daarbij het tuinafval op planten en struiken heeft gedumpt.

Hoewel we begrijpen dat zij teleurgesteld is kunnen we als vereniging binnen onze statuten en andere afspraken niets voor deze bewoner betekenen.

Alles wordt duurder in 2023, dus ook de tuinman. De vereniging wordt op de hoogte gesteld van de verhoging van bijna 10%, de informatie wordt doorgestuurd naar de leden van de tuincommissie en Patrisan BV

Een lid met rioolproblemen laat Patrisan weten dat er zaken het riool ingaan die daar niet in thuis horen, ‘de vereniging wordt meegenomen in de mailwisseling.

De familie Bender geeft een feestje en we zijn allemaal uitgenodigd om 1 januari te toosten op het nieuwe jaar en te kijken naar het vuurwerk Filmpje vuurwerk


 

Bestuur, Commissie van Toezicht en tuincommissie.

Tuincommissie

Jan van Gulik           TC lid tot 2024

Daan Breederveld    TC lid tot 2025

Davy Bender            TC lid tot 2026

Commissie van toezicht

Sven Bijvoets            CvT lid tot 2026

Clara Boender            CvT lid tot 2024

André Hobbel            CvT lid tot 2025

Bestuur.

Charles Molders          Penningmeester tot 2024

Hélène Van der Horn   Secretaris intern/leden adm. tot 2025

Richard Bénard            Voorzitter tot 2026 

Willie Van Straaten    Secretaris extern tot 2027


2022

Hier kunt u het hele jaar 2022 nog eens teruglezen, let op het is een aardig boekwerk.

2021

Wilt u de actuele informatie van 2021 nog eens nalezen? dan kunt u op deze regel klikken en de tekst in PDF downloaden.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?