U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact informatie:

V.v.e. Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

BTW; NL 002721569B01

KvK; 40324518

Voor informatie klikt u hieronder voor contact met; 

Het bestuur

of

Patrisan B.V.

Nieuwtjes.

Wat is het er te doen op Goeree-Overflakkee klik dan op deze regel

 
 

Oktober

Diverse leden geven gelukkig gehoor aan de agenda uitnodiging alhoewel niet iedereen de antwoordknoppen gebruikt. Onze penningmeester wil graag weten hoeveel deelnemers er zijn voor de lunch op 20 november, daar kan hij dan zijn inkoop op baseren.

Beste leden daarom even een reactie op de antwoordknop in de uitnodiging.

12 okt. We blijken een BTW nummer te hebben, namelijk NL 002721569B01, dit zal aangepast worden op onze website, maar of we het ooit nodig hebben?

11 en 12 okt. Vodafone Ziggo stuurt ons een mail en vraagt of wij geïnteresseerd zijn in een aansluiting bij Ziggo Vodafone. Bent u geïnteresseerd in internet en tv via Ziggo stuur dan een mail naar het bestuur, dan gaan wij er mee voor u aan de slag.

11 okt. We denken een mooi camerasysteem te hebben gevonden. Bij bestelling door uw penningmeester bleek deze helaas uitverkocht.

Heeft u trouwens bezwaar tegen een camera systeem op ons park? Laat het uw bestuur dan even weten.

7 okt. We worden bedankt voor een verjaardagskaart. Ook WBTR.nl vraagt ons een enquete in te vullen.

1 t/m 7 okt. Bestuur heeft mail wisseling en overleg over WBTR en het functioneren van de Klus Club. Wat meer leden zou overigens erg welkom zijn.

5 okt. Een belangen club voor verenigingen stuurt ons een enquete om in te vullen.

De huidige hovenier, Tanis Goeree, stuurt ons een totaal pakket offerte.

5 t/m 10 okt. De secretaris heeft met betrekking tot de nieuwe wet WBTR contact met de KvK en onze notaris met de vraag of we inderdaad zaken moeten aanpassen. Ook is er toch nog wat onduidelijkheid bij het bestuur. Overleg bleek nodig om iedereen weer bij te praten.

1 t/m 4 okt. Via mail en App is er overleg met Patrisan inzake de sloot achter ons park. Foto’s worden naar Patrisan BV ter beoordeling verzonden.

4 okt. Leden en een kandidaat lid voor en van de CvT worden uitgenodigd voor een bespreking met het bestuur. Dit overleg zal 16 oktober plaatsvinden.

Het bestuur ontvangt een mail van iemand die tijdelijke woonruimte zoekt in april en mei. Heeft u belangstelling uw woning (tijdelijk) te verhuren dan kunnen we u in contact brengen.

3 okt. Met oog op de komende 2e ledenvergadering is er al een voorbereiding op de website die 20 oktober live zal gaan.

2 okt. Er is contact met een Hovenier die een offerte wil uitbrengen.

1 okt. We hebben ons aangemeld bij de vereniging WBTR, zij kunnen ons helpen met het aanpassen van onze statuten en werkwijze zoals de wetgever het voor ogen heeft.

Hoe we dit doen en hoe we moeten handelen wordt gekopieerd van de website van WBTR en gedeeld met bestuur en Commissie van Toezicht.

De betrokken bestuursleden en CvT leden ontvangen de mogelijkheid om in te loggen op de website van WBTR en zich zo de materie eigen te maken.

We ontvangen na enig zoekwerk weer een offerte voor een bewakingscamera op ons park.

SEPTEMBER

28 t/m 30 sept. Heen en weer sturen en tekenen van het nieuwe contract met Renewi. Dit nieuwe contract gaat 1 oktober al in en loopt drie jaar. In de agenda van 2024 staat alvast de herinnering dat we dan weer offertes op moeten vragen om die prijs scherp te houden.

27 sept. Bestuur en tuincommissie komen bij elkaar om de begroting 2022 te bespreken.

23 sept. Wederom info over WBTR. We worden uitgenodigd om online seminars te volgen. Ook een andere belangen vereniging stuurt ons een enquete. We ontvangen een nette prijsopgave van Renewi. Dit ziet er voor 2022 goed uit. Laten we hopen dat er dan meer leden gebruik van de regeling willen maken.

22 sept. We nodigen voor een juiste prijsstelling nog wat hoveniers uit om een offerte uit te brengen.

20 sept. Voorzitter en penningmeester bereiden de begroting 2022 voor, dit wordt later door TC en bestuur verder besproken. 

We vragen informatie op voor een 4G bewakingscamera bij de ingang. 

Er is via de secretaris weer contact met Renewi om betere prijzen uit te onderhandelen. 

19 sept. Een lid achter op ons park laat weten dat hij zijn gedeelte van de sloot netjes op orde heeft. 

18 sept. Helaas komt er van een enkel lid toch nog mail retour omdat het (nieuwe) mailadres  niet wordt doorgegeven, dan moet het via de post. 

Bestuur en TC leden maken een rondje park met een tuinman om eens te bezien of het onderhoud elders kan worden ondergebracht. Onze wensen worden schriftelijk bevestigd aan de hovenier. Patrisan ontvang hiervan een kopie, want hij die betaalt bepaalt. 

15 sept. Het bestuur komt bij elkaar om weer wat zaken door te spreken, geïnteresseerden kunnen de actielijst van deze bespreking opvragen bij het bestuur. 

13 sept. Zowel Patrisan als het bestuur ontvangen een mail met betrekking tot een buren conflict. Dhr. Troost van Patrisan beantwoordt de mail ook namens het bestuur. 

10 sept. Ons nieuwe lid op nr.56 krijgt uit voorzorg wat oude correspondentie toegestuurd welke betrekking heeft op het onderhoud van de sloot. 

9 sept. Een bouwbedrijf zoekt woonruimte voor haar werknemers. Uiteraard kunnen wij als bestuur daar niet op reageren. 

8 sept. Er komt nu echt een nieuwe erfpachter uit woning nr. 56, het lid heeft zich deze dag aangemeld. 

Wederom een bedankje voor een verjaardag felicitatie. 

3 sept. De gemeente stuurt ons een brief inzake de komende veranderingen met betrekking tot permanente bewoning. Deze brief is naar u allen doorgestuurd en ook op onze download pagina te vinden.

2 sept. Een pakjes bezorger gooit een pakketje maar weer eens op een willekeurig adres af. Beste mensen bestelt u een pakketje laat het adres altijd toevoegen met uw bungalow nummer. Dus bijvoorbeeld Havendijk 10-30.

AUGUSTUS

30 aug. Het posthuisje heeft door een klusclub lid weer een goede beurt gehad, dankjewel Faith!

25 aug. De huidige eigenaar van nr.56 laat weten zijn woning te hebben verkocht. 

24 aug. Er wordt nagedacht over camera bewaking van de ingang en het container pleintje via 4G. 

19 aug. WBTR adviseert om het bestuur bij te praten. 

18 aug. De penningmeester constateert dat er meer containers worden geleegd dan in het contract opgenomen, vreemd?

16 aug. Een notaris vraagt informatie op m.b.t. de verkoop van woning 56. Met ingang van 25 augustus heeft deze woning een andere erfpachter.

15 aug. Een lid laat weten problemen te hebben met overhangende planten van zijn buur en heeft daarom flink gesnoeid.

8 aug. Een lid vraagt om de bemoeienis van de tuincommissie, omdat een aantal leden van die commissie op vakantie zijn wordt dit lid gevraagd even geduld te hebben. 

6 aug. De erfpachter van woning 53 laat weten dat de 3 augustus doorgestuurde klacht is opgelost.

4 aug. Wederom een klacht, ditmaal over geluid overlast. Zoals al op de welkom pagina staat vermeld Kan, mag en wil het bestuur hier geen partij in zijn.

Beste mensen houdt rekening met elkaar, leef je eens in wat uw handelen bij een ander doet. Geef je een (BBQ) feestje, meld het even bij uw buren of nodig ze uit, das nog gezelliger. Luister en begrijp wat uw geluid bij een ander doet. Heeft u toch nog last van een buur, toon ook eens wat begrip, het is toch niet elke dag feest?

3 aug. Een bewoner klaagt bij het bestuur over tuin onderhoud en het voor de deur zetten van (oude) meubelen op de openbare ruimte op ons park. Het betreft hier gedragingen van een huurder dus wordt de erfpachter van de woning op de hoogte gesteld van de klacht. De bewoner zelf is door een bestuurslid gevraagd iets aan de situatie te doen.

De factuur van de webhost komt binnen. (Zie ingekomen stukken)

JULI

27 juli. Ook wel een leuk om te lezen, een jarige bedankt het bestuur voor de gefeliciteerd mail

26 juli. Hoewel het bestuur hier niets mee kan en doet komt er wederom een melding over geluid overlast binnen. Beste mensen houdt rekening met elkaar, leef je eens in wat uw handelen bij een ander doet. Geef je een (BBQ) feestje luister dan even wat uw geluid bij een ander doet. Maar heeft u last van een buur, toon ook eens wat begrip, het is toch niet elke dag feest?

25 juli, de leden 51 t/m 60 krijgen met toelichting het schrijven van het waterschap doorgestuurd.

23 juli, Patrisan BV stuurt ons een brief door die zij van het waterschap hebben gekregen, het bestuur zal poolshoogte nemen en waar nodig de betrokken leden van dit schrijven op de hoogte stelen.

22 juli, Er wordt een probleem gemeld over het leegstaan van een (huur) woning en vuilbak, deze mail wordt één op één doorgestuurd naar de erfpachter van betrokken woning.

21 juli, Onze rechtsbijstand verzekering laat weten dat zij alleen bemiddelen bij geschillen, maar zij zullen niet op voorhand de statuten controleren op juistheid. Er wordt ons geadviseerd de statuten door een notaris te laten beoordelen op de laatste wet en regelgeving.

17 juli, Er wordt melding gedaan over geluidsoverlast tijdens een bbq.

16 juli, Onze eigen tuinman verwijderd nog een karrevracht met onkruid uit het voorste deel van ons Park. Dit is blijven staan ondanks het bezoek van Tanis.

14 juli, Er wordt een Webinair inzake WBTR gevolgd, er staat het bestuur nog wel wat zaken te doen, maar daar hebben we vijf jaar de tijd voor.

12 t/m 14 juli, De tuinman van Patrisan maakt een inhaalslag, maar niet volledig.

12 en 13 juli, Wederom correspondentie met Patrisan over het functioneren van de tuinman en de aanbeveling voor een andere, lokale, hovenier.

8 juli, een uitnodiging voor een Webinar voor WBTR ontvangen.

7 juli. Bestuur en tuincommissie maken samen met hoveniers W.van der Welle, een rondje park om te zien of er wat aan de enorme hoeveelheid onkruid kan worden gedaan.

JUNI.

30 juni. Google laat ons weten dat onze site 179 keer bezocht is.

28 juni. Twee leden die al eerder (2 juni) gevraagd is iets aan de haag te doen krijgen een tweede verzoek. De heer Troost stuurt een excuus mail door die zij van de tuinman hebben ontvangen.

27 juni. Ons internet abonnement is weer voor een jaar verlengd.

24 juni. Het lid met de klacht wordt niet via mail beantwoord, maar met aktie! Overlast door begroeiing wordt door een bestuurslid opgelost. Geen dank aan de fa. Tanis.

23 juni. Bestuur heeft een overleg. Onder andere over de nieuwe wet en het slecht uitgevoerde werk door de fa. Tanis.

22 juni. Dhr. Troost laat ons weten actie te zullen ondernemen richting de fa. Tanis. Kort daarna beginnen de werkzaamheden maar die stoppen al vrij snel als een trekker in de sloot beland. Helaas moet onze penningmeester een lid manen inzake de vuilverwerking bijdrage.

21 juni. Het slechte onderhoud loopt ook de leden de spuigaten uit, er wordt door een lid zelfs over geklaagd bij het bestuur. 

20 juni. Patrisan BV wordt gevraagd onze tuinman, de fa. Tanis, aan te spreken op het slechte onderhoud. In verband met de drukke werkzaamheden wordt ons gevraagd foto’s te sturen. De TC wordt meegenomen in de mail wisseling.

16 juni, er wordt een bouwtekening opgevraagd, helaas kunnen wij dit lid niet helpen. In het vereniging dossier zitten alleen kadaster tekeningen. De penningmeester laat de rest van het bestuur weten dat alle openstaande facturen zijn voldaan. Openheid conform de nieuwe wet WBTR.

15 juni. De organisatie die alle verenigingen in Nederland coördineert stuurt ons een update inzake de nieuwe verenigingswet WBTR.

14 juni, In verband met de nieuwe wetgeving op verenigingen vragen we advies bij onze verzekering. Een huurder vraagt of zij ook de parkbijdrage moet betalen, onze penningmeester laat haar weten dat dit alleen voor de erfpachter zelf is. De KvK stuurt ons een aanpassing inzake bevoegdheid aansprakelijkheid. Dit is belangrijk ivm de nieuwe wet WBTR.

12 juni, Er zijn weer wat lantarenpalen voorzien van nieuwere armaturen.

11 juni, We sturen onze verenigingspost vrijwel alleen maar per mail, omdat dit bij een van onze leden is veranderd vraagt dit lid om ons opnieuw een factuur te sturen, heel erg netjes. Het mail adres wordt gelijk aangepast.

9 juni. Er wordt een kort bestuursoverleg gehouden.

8 juni. Afval afvoer, of juist het niet goed afvoeren was op de weipolder app weer een hot topic. Het bewuste lid is bij het bestuur bekend en op de foto.

7 juni. Bewoners van de Stijgerdijk klagen bij het bestuur over geluidsoverlast door werkzaamheden met zware machines. We vragen u om in vedergeval de zondagsrust te respecteren. Bekijk onze regeltjes op deze pagina a https://weipolder.nl/wetenswaardig/

2 juni, We krijgen het verzoek van de stichting WBTR om mee te doen aan een enquete om zo te zien wat we weten over de nieuwe bestuurswet. Een aantal leden wordt gevraagd iets aan wildgroei in- en van hun haag te doen. Ook wordt een lid gevraagd iets aan de wildgroei van bamboe te doen

 

 

MEI

28 mei. De dorpel bij het speelveld maakte dat je een te grote draai moest maken, daaromis deze vandaag met één blok ingenomen.

27 mei. Een van onze leden stelt materialen beschikbaar die moeten voorkomen dat dejonge aanplant droog komt te staan, ook zorgt hij voor palen en andere middelen om onspark verder te verfraaien.

25 mei. Uit onze administratie blijkt dat we van een lid de tuin overeenkomst missen, erwordt gevraagd dit alsnog te corrigeren.

24 en 26 mei; Het is druk op de Weipolder app, er wordt melding gemaakt van huisvuildat op ons park wordt gedumpt, er wordt hulp gevraagd bij het afvoeren van tuinafval enFikkie heeft een boodschap achtergelaten op een pad. Met betrekking tot het huisvuilheeft de vereniging een melding gedaan naar de gemeente. Waar het de boodschap vanFikkie betreft willen wij de verzorger wijzen op ons reglement.

21 mei. De bomen worden geplant en de ingang wordt voorzien van nieuwe planten. Defoto's zijn 

hier te bewonderen.

20 mei. Er worden bomen aangeschaft om de parkeerplaats van nr. 9 t/m 18 op te leuken.Ook krijgt het lid die de kippenren wil plaatsen de bevestiging van het bestuur dat PatrisanBV akkoord is, wel wordt gevraagd om het geheel op te laten gaan in zijn omgeving, ditomdat het oog ook wat wil.

19 mei. Het bestuur heeft een bespreking met de tuincommissie.

17 mei. Het RAD geeft ons antwoord op vragen die wij gesteld hebben met betrekking tothet afvoeren van ons huisvuil. We zullen de antwoorden bestuderen en komen er bij u op terug.

Patrisan BV geeft een lid toestemming om een kippenren te bouwen

Opmerking bestuur; Heeft u tussen 1993 en nu een NIEUW bouwwerk gemaakt opalgemene grond bedenk u dan dat u hiervoor toestemming moet vragen aan Patrisan BV, hetbeste kunt u dit alsnog met terugwerkende krachtdoen. Hierna voor de duidelijkheid detekst van het betrokken artikel, de volledige tekst kunt u onder deze link lezen.

5. de huurder zal het gehuurde niet anders mogen gebruiken dan als paden, tuinen engroenvoorzieningen. Aanwezige opstallen per 1 januari 1993 zullen gehandhaafd mogenblijven. 

Er is de afgelopen weken geen gras gemaaid op het speelveld omdat dit opnieuw isingezaaid,

Els en Jelle, hartelijk dank dat jullie als klusclub leden heel veel groene aanslag hebbenverwijderd en de boel bij de ingang hebben schoongemaakt. Het bewuste pad 9 t/m 16 isopgeknapt door een vrijwilliger, helaas niet het lid dat voor dit stuk verantwoordelijk is.Zie hiervoor artikel 3 van ons reglement. Het betreffende lid mag de vrijwilliger weldankbaar zijn.

3. ONDERHOUD TUINEN EN PADEN NAAR DE WONINGEN

Een ieder dient zijn/haar tuin, alsmede de gemeenschappelijke paden naar de woningen (alsgevolg van de extra grond die in onderhoud is gegeven), in een behoorlijke staat te houdenen te onderhouden. Bij langdurige afwezigheid hoort hij/zij ervoor te zorgen dat de tuinen/of de paden niet verwilderen c.q. goed begaanbaar blijven. Bij klachten over slechtonderhoud/ verwildering van een tuin en/of pad door directe buren bij het bestuur, ligt debeoordeling van de betreffende tuin en/of pad bij het volledige bestuur en tuincommissie.Indien de klacht gegrond is, naar de mening van bestuur en tuincommissie, zal overleg methet betreffende lid plaats vinden. Bij onvoldoende medewerking zal het bestuurmaatregelen nemen, indien daar kosten mee gemoeid zijn, zullen deze op het betreffendelid verhaald worden.

12 mei. Het riool is doorgespoeld, helaas weer heel veel vetresten, beste mensen stop methet gooien van bakvetten en oliën in het riool, Patrisan stuurt ons bij dit gedrag derekening!!!

11 mei. We krijgen een mail terug die niet afgeleverd kan worden. Bij deze het verzoek omwanneer uw (contact) gegevens veranderen dit door te geven aan het secretariaat. Ookkomt er een factuur binnen voor de bestuursaansprakelijkheid verzekering.

10 mei. Met het versturen van de notulen van de ALV was u al gevraagd om de bijdragevoor 2021 over te maken maar helaas moet de penningmeester toch weer tijd besteden omu te vragen uw bijdrage over te maken. Artikel 16 van onze statuten geeft aan dat u 30dagen na de ALV uw bijdrage moet hebben voldoen. Gelukkig hebben we een soepelepenningmeester, maar ook voor hem is het niet leuk dit extra werk te moeten doen.

9 mei. Een melding van burenoverlast komt binnen. We snappen dat het gemeld wordt maarals bestuur kunnen we hier niets mee. Wel doen we een beroep op u allen om het gezonde en fatsoenlijke verstand te blijven gebruiken en blijf in overleg met uw buren.

7 Mei. RAD nogmaals onze vragen gemaild, hopelijk is de dienstverlening beter dan hunreactie snelheid.

De dames van de klusclup hebben alle paaltjes, nummerbordjes, vuilnisbakken, entreebordWeipolder schoongemaakt met een sopje, HARTELIJK DANK!

3 mei. Strepen trekken bij 1 t/m 8. Onze website host heeft de server ge-update

2 mei, De paaltjes zijn weer egaal groen. Een verhuurder wordt gevraagd om zijn huurderop het parkeerbeleid te wijzen. Ook komt er van een woning zoekende een mail binnen ofwij woningen verhuren, deze mail wordt doorgezet naar verhurende leden.

April

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Onze organisatie voldoet grotendeels aan die nieuwe wettelijke regels.

28 april. Parkeerstrepen op de linker parkeerplaats na het speelveld gemaakt.

26 april. Parkeerstrepen op de achterste parkeerplaats gemaakt.

25 april. De kluspagina is aan de website toegevoegd. Er wordt informatie en een offerte opgevraagd bij een afvalverwerker. Een onverlaat vind het nodig om een aantal paaltjes te bekladden met witte verf, ook wordt er snoeiafval gevonden in de algemene beplanting.

24 april. Voorzitter en penningmeester hebben overleg over ons afval probleem, Één van onze leden biedt materialen aan om te gebruiken op ons Park om jonge aanplant te laten overleven en gaten in het asfalt te dichten, we maken hier natuurlijk dankbaar gebruik van.

23 april. Het ledenvergadering verslag staat gepubliceerd op de website, en wordt u via mail toegestuurd. Hier na te lezen en u via mail verstuurd.

20 april. Zoals u weet is de RAD de nieuwe inzamelaar geworden van de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarmee veranderen er een aantal zaken.

19 en 21 april, Parkeerstrepen geplaatst van 9 t/m 34. We danken een ieder die op tijd zijn auto elders heeft geparkeerd.

15 april. Zet alvast in je agenda! Het huisvuil wordt niet op Koningsdag opgehaald maar een dag later.De penningmeester stuurt de betrokkenen een mail daarover.

14 april. Het bestuur heeft samen met de TC een bespreking ter evaluatie van de gehouden ALV. Er word onder andere besloten om terug te komen op het voorstel om het pad 9 t/m 16 op te knappen uit een z.g. collectiviteit budget.

13 april. RAD laat ons weten dat de gemeente stopt met Renewi en dat deze firma dan ook ons huisvuil niet meer komt ophalen, van de gemeente noch Renewi daarover bericht mogen ontvangen. Tevens stuurt RAD ons hier vooruitlopend alvast een offerte toe. De factuur voor algemene grond komt binnen, ook een factuur voor een verzekering.

10 april, De leden vergadering is gehouden, het verslag ontvangt u binnenkort. De stukken staan ter informatie nogsteeds hier op de site.

9 april. De mail van RAD staat ook op onze Facebook pagina.

8 april. We hebben antwoord van de RAD inzake gebruik van de milieustraat.

7 april. Bestuur komt ter voorbereiding ALV bij elkaar. Er wordt buiten vergaderd.

6 april. De app groep van de dames Klus Club is weer compleet. Bestuur beantwoord vragen van een lid en deelt tevens mee dat zij zich niet in privé conflicten met buren of andere leden bemoeit. Wijkagent en Patrisan gaan mee in de CC. RAD stelt dat wij met onze vragen de gemeente moeten contacten.Een lid dat woningen verhuurt vraagt het bestuur om advies. Daar het hier weer een privé kwestie betreft kunnen we hem daarbij niet helpen.Een Adres en naamsverandering komt binnen en wordt verwerkt.

5 april. Storm op het Park en schade aan een woning. Het bestuur waarschuwt via mail, app en telefonisch de erfpachter.

4 april. Op verzoek van het bestuur stuurt een van de verhuurders de correcte gegevens van een huurder toe.

De tuinman is weer geweest om gras te maaien maar we hebben nog geen onderhoudscontract voor het jaar 2021. Het bestuur vraagt een kopie bij Patrisan BV op. Een lid dat een stukje park bijhoudt vraagt het bestuur om materiaal

2 april. Wederom melding over een buren geschil.

1 april. De website host heeft de nieuwste beveiliging update voor ons geïnstalleerd.

Maart

31 maart. U kunt tot 9 april stemmen

30 maart. Binnen het team vrijwilligers wordt gevraagd of er liefhebbers zijn die een aanvang willen maken met het maken van de parkeervakken, reactie zal ongetwijfeld volgen.

29 maart. We hebben ook de balans 2020 aan de ALV stukken toegevoegd. Een verhuurder geeft de gegevens door van een nieuwe huurder.

26 maart. Er komt een voorstel binnen het bestuur in te ruilen voor een ingehuurde organisatie. Dat kan natuurlijk alleen moet dat initiatief van de leden komen en niet vanuit het bestuur. Zie artikel 9 lid 1 en Artikel12 lid 4 en 5. Ook geeft dit lid aan zijn betaling te willen opschorten, daarvoor verwijzen we naar artikel 13 van de Erfpachtovereenkomst. Er is door een Aantal leden al gestemd voor de ALV van 10 april. Adres en eigenaar wijzigingen worden doorgegeven.

22 maart. Het RAD wordt gevraagd hoe om te gaan met grof vuil en de milieustraat. geen reactie.

19 maart. Er gaat een lid verbouwen en meld dit bij de eigenaar van ons park. Er wordt geklaagd over een pakketbezorger en het gedrag van één der leden. Nogmaals uw bestuur heeft daar geen mandaat voor. Geschillen lost u zelf op.

14 maart. Triest nieuws, één van onze oudere leden is komen te overlijden. Wij wensen de nabestaanden heelveel sterkte.

12 maart. Er is een nieuwe huurder op ons park, de eigenaar en erfpachter van de woning wordt gevraagd de gegevens van deze huurder door te geven aan het bestuur.

10 maart, U bent uitgenodigd voor de ALV van 10 april, stemmen via de website of schriftelijk kan dit jaar ook. Ook is er een verzoek binnengekomen of het bestuur een verklaring tot geen bezwaar voor bewoning kan afgeven. We hebben dit lid verwezen naar artikel 4:81 Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggings- situaties Goeree-Overflakkee. Er verandert veel in de loop der jaren, dus ook uw gegevens. Een tweetal leden wordt gevraagd de lidmaatschapsgegevens op te frissen.

8 maart. Leden zonder container maar met weinig huisvuil worden gevraagd of zij eventueel een container en dus kosten willen delen. Er zijn leden met meerdere voertuigen, hierover is niets geregeld in onze statuten en reglement. Een van de leden wordt gevraagd redelijk en sociaal met de parkeerruimte om te gaan.

7 maart. Het bestuur buigt zich over het parkeren van meerdere voertuigen per woning (lidmaatschap) op ons park. Tot nu toe is daarover voor erfpachters niets geregeld, huurders daarentegen mogen één motorvoertuig per voordeur parkeren op ons park.

5 maart. Als je in het donker je container wegbrengt, wordt je in het zonnetje gezet.

3 maart. Bestuur heeft ter voorbereiding op de ALV in de buitenlucht een bespreking.

2 maart. Er wordt illegaal huisvuil gedumpt in containers van betalende leden, de dader staat helaas niet helderop camera beelden.

Februari

26 febr. Dit weekend gaan we de laatste drempels plaatsen, als deze klus geklaard is hebben we drie plekken op ons park die de snelheid er uit moeten halen.

21 febr. Er komen gelukkig weer aanmeldingen binnen bij de klusclub, maar ook het verzoek om een Motorfiets te parkeren op een parkeerplek bedoeld voor een auto. Er komen ook wel eens verzoeken binnen bij het bestuur of er woningen te huur of te koop zijn, wilt u verkopen of verhuren meld dit dan bij het bestuur, wij kunnen dan die ingekomen verzoeken dan aan u doorzetten.

20 febr. Een productieve dag op ons Park Weipolder. Dode bomen omgehaald en direct in stukken gezaagd en verdeeld. De takken versnipperd en de snippers afgevoerd. En ook nog een drempel geplaatst.

19 febr. Afgevaardigden van het bestuur maken samen met de heren Troost en een medewerker van de fa. Tanis een rondje over het park om de onderhoudspunten weer eens onder de aandacht te brengen. 14 febr. In de week van 15 t/m 20 februari gaan we wat (te) hoge bomen omzagen, wilt u helpen? dan even aanmelden bij de tuincommissie, alle hulp is welkom.

10 febr. Patrisan geeft ons een datum door wanneer we met de tuinman een rondje gaan doen.

19 februari zullen we ons rondje maken. Ter oriëntatie hebben we een offerte opgevraagd en gekregen voor het plaatsen van camera's.

10 febr. Wederom een brief van Strukton over de bagger werkzaamheden, te lezen in openbare stukken.

9 febr. Wij, de bewoners en recreanten, kunnen niet meer via de site van de gemeente een afspraak maken om onsgrof vuil weg te brengen. Na vragen bij de gemeente komt dit antwoord. "Het is mogelijk om t/m 01-04-2021 kosteloos grofvuil op de milieustraat aan te bieden. U kunt voor een afspraak contact opnemen met ons kantoor op 0186-572586."

7 febr. Er is ontzettend veel sneeuw gevallen en ondanks dat we al weken aangeven dat er zout beschikbaar is en er leden op vitale plekken met voorrang zijn ingelicht, is dit niet afgehaald. Op het allerlaatst is er een enorme vraag waardoor niet op elke plek op ons park voldoende beschikbaar.

7 febr. De klus club op ons park bestaat uit Els, Faith, Marleen en Mirjam, hen wordt gevraagd met elkaar afspraken te maken om de klusjes uit te voeren.

6 febr. Er wordt nagedacht om de ALV online te gaan doen, beslist is er nog niets.

5 febr. Er is besloten de bomen die overlast en gevaar opleveren binnen afzienbare tijd te verwijderen, de betrokkenleden zijn ingelicht.

5 febr. Er wordt ons door een woning zoekende gevraagd of er woningen te koop staan, deze mail wordt doorgezet naar de bij ons bekende erfpachter die een woning te koop heeft staan. 5 febr. We vragen Patrisan om een afspraak te maken met de huidige tuinman om het onderhoud voor 2021 te bespreken.

4 febr. Resultaat en verklaring van de CvT over 2020 wordt met u gedeeld, ook te lezen op de (beschermde) Internestukken pagina.2 febr. Der verhuurder van 16 geeft zoals verzocht netjes gevraagde gegevens door.

2 febr. Patrisan laat weten dat zij over algemene zaken op ons Park niet met individuele leden wenst tecorresponderen.1 febr. Onze gemeente en die rondom ons gaan een samenwerking aan en nodigen ons uit voor een webinar. Het stuk is op hier te vinden.

1 febr. Naar aanleiding van opmerkingen over hoge en oude bomen komt er een stuk uit 2016 tevoorschijn, hieruitblijkt dat de vereniging voor sommige bomen op ons park verantwoordelijk is.

1 febr. Er komt van een tweetal leden vragen binnen over bomen op ons park.

Januari

30 jan. Via email en App. verkeer hebben bestuur en tuincommissie overleg ter voorbereiding van het maken van debegroting 2021. Ook wordt een tweetal verhuurders gevraagd om de gegevens van hun huurder te verversen.

25 jan. De factuur voor het onderhoud van de brandput komt binnen, zoals afgesproken wordt deze 50/50 verdeeldmet Patrisan BV. Ook maken we bij de Politie melding van een Wildpoeper op de Havendijk, foto's staan NIET op onze site. Hetgebeuren is al smerig genoeg.

23 jan. Afgelopen week heeft de CvT corona proof de boeken goedgekeurd en hadden geen vragen mbt het beleid. We hebben nu ook een Facebook pagina https://www.facebook.com/park.weipolder De tuincommissie komt bij elkaar om hun taken plannen voor 2021 te bespreken.

22 jan. Bestuur vraagt aan leden gegevens op van enkele huurders. Wederom een brief naar de leden mbt vrijwilligers werk en eventuele bestuurs functie.

21 jan. Melding binnengekomen over dode en afgebroken takken.

18 jan. Het zout is binnen en kan door liefhebbers afgehaald worden bij nr. 30.

13 jan. Melding over parkeer problemen, zodra het weer het toestaat zullen we parkeervakken maken. 10 jan. Gladheid op het park, er is zout besteld en binnen gekomen om paden en weg deze winter veilig te Houden. 8 jan. Vraag niet wat het Park voor u betekent, maar wat ik voor het Park kan doen, daarom is een ieder gevraagd lidte worden van de z.g. Klusclub. 8. jan. Het jaarverslag 2021 is klaar en gedeeld.

8 jan. Penningmeester en voorzitter nemen ter voorbereiding van de controle door de CvT de boeken door.