U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact informatie:

Vereniging van erfpachters Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

BTW; NL 002721569B01

KvK; 40324518

Contact;

met Het bestuur

of

met Patrisan B.V. de erfverpachter

Nieuwtjes.

Wat is het er te doen op Goeree-Overflakkee klik dan op deze regel

 

De vereniging heeft ten doel:

Het tot stand brengen, het in stand houden en het doen functioneren en
het exploiteren van voorzieningen die tot gemeenschappelijk gebruik of- nut strekken van de recreatie bungalows, gebouwd of nog te bouwen in het bungalowpark Weipolder te Ooltgensplaat, gemeente Goeree-Overflakkee, alsmede het in erfpacht of huur verkrijgen, beheren en onderhouden van de ten dienste daarvan strekkende terreinen,  gebouwen, werken en beplantingen.

Het bevorderen van de op het bungalowpark betrekking hebbende belangen van haar leden in het algemeen en de leefbaarheid in het bungalowpark in het bijzonder.


Week 13.

De aankoop van de grond en dus van ons park is een hot item en een ieder die geïnteresseerd is zal ongetwijfeld actie hebben ondernomen, om te zien of de aankoop (financieel) wel lukt en verstandig is.

Een gedeelte van het bestuur gaat samen met een lid, met enige kennis van zaken, op bezoek bij Patrisan BV om nog wat vragen beantwoord te krijgen en een plan van aanpak te starten.

Over de inhoud van dit gesprek en de consequentie zullen we u op de ledenvergadering bijpraten.

Week 12.

Overlast en dierenleed wordt bij het bestuur gemeld. Het bestuur kan hier helaas niets mee en de melding wordt doorgezet naar de dierenbescherming. De dierenbescherming laat overigens weten hier ook niets mee te kunnen en dat de melder wederom contact op moet nemen met de dierenpolitie. Het telefoonnummer van de dierenpolitie is 144.

Week 11.

De tuinman heeft de sloot weer een opknapbeurt gegeven, helaas heeft de tuincommissie geconstateerd dat niet alles is gedaan, dit werd veroorzaakt  door de moeilijk bereikbaarheid van het achterste deel van de sloot.

Het betrokken lid krijgt via de mail een  verzoek en aansluitend een bezoek met uitleg, hoe het beste de sloot te onderhouden.

We sturen u een update vergezeld van een brief van Patrisan BV, inzake de aankoop van ons Park.

Reactie van een aantal leden volgt.

Week 10.

Er komt een klacht binnen over stankoverlast. De erfpachter en zijn huurder ontvangen antwoord. Heeft u ook overlast van wat dan dan ook, maak dan gebruik van de Fixi app om melding te doen bij de bevoegde instanties.

Omdat de aankoop van de grond  best wel gecompliceerd is, is een lid van onze vereniging, die meer thuis is in deze materie, gevraagd om aan te sluiten bij een gesprek dat volgt met dhr. Troost. Ook een externe ervaringsdeskundige en familielid van een van de leden van het bestuur wordt gevraagd om mee te gaan naar Renesse.

Ook na het versturen van de lijst komen er toch nog af en aanmeldingen binnen.

We hebben een lijst aangemaakt met leden die geïnteresseerd zijn om gedeeltelijk eigenaar te worden van het park, deze lijst wordt doorgestuurd naar Patrisan BV. De heer Troost van Patrisan reageert daarop met een voorstel dat het bestuur inmiddels aan u heeft toegezonden. Het bestuur is er als coördinator best wel druk mee en een aantal malen bij elkaar geweest en heeft via mail en app overleg met elkaar om u zo goed mogelijk te informeren.

Week 9.

Aan het einde van deze week ontvangen we nog een financiële correctie van de tuinman.

Zaterdagmorgen 05:13 uur loopt een man met een hengel het park op, vindt u dat vreemd?

Onze camera wel en stuurt een waarschuwing.

De penningmeester krijgt een vraag of er een factuurnummer op de bijdrage nota staat en waar.

Er komen deze week nog wat antwoorden binnen op de vraag over kopen  of niet kopen. Na het versturen van een herinneringsbrief komen nog wat antwoorden binnen. Op het moment van schrijven wachten we nog op negen antwoorden. Er is ook een lid die al ongeduldig wordt en graag door wil, iets wat wij ons kunnen voorstellen.

Leden met een vuilcontainer ontvangen de factuur voor vuilafvoer voor de overige drie kwartalen, helaas is het nodig om sommige leden ook te herinneren aan het eerste kwartaal.

De rekening, toegezegd in januari, van onze webhost valt in de bus, ditmaal een creditnota omdat we over gegaan zijn op een andere server. 

Week 8

De zaterdag en zondag direct na het versturen van de mail met betrekking tot aankoop komen er een flink aantal reacties binnen. 31 leden zijn geïnteresseerd en 7 leden  niet, we wachten nog op 22 reacties.

Het bestuur heeft een informeel overleg over het opstellen van de brief die u 24 februari wordt toegestuurd.

Week 7.

Mondjesmaat laten leden weten aan de vereniging dat zij geïnteresseerd zijn in de aankoop van de grond die nu erfpacht is en een deel van het park.

Het kost wat inspanning en gedoe, maar er komt een creditnota binnen voor het verwerken van het huisvuil.

Week 6.

De tuincommissie (via Whatsapp) maakt melding van een stuk sloot dat is overgeslagen. Dit stukje sloot is bij een privé tuin getrokken.

Ook vraagt de tuincommissie dit lid om actie te ondernemen, helaas is heer reactie negatief.

Leden die hun tuin tot aan de sloot laten doorlopen dienen de sloot zelf te onderhouden of minstens drie meter vrij te houden over de gehele lengte van de sloot.

Als het goed is heeft u er niets van gemerkt maar bij onze internethost was een storing in de mailserver waardoor we allerlei foutmeldingen binnen kregen.

De sloot tussen ons park en de buren krijgt een opknapbeurt, helaas moet daarvoor wel een gat in de haag voor worden gemaakt, een grote container vuil en rommel wordt afgevoerd. De factuur voor dit werk wordt direct naar Patrisan doorgestuurd.

Week 5

Bakkerij de Ruiter laat weten bezig te zijn om de geluidsoverlast op te lossen zodat wij niet meer door gierende compressoren gestoord worden. Zij nemen hiervoor een specialist in de arm.

We sturen een herinnering van ons bezwaar van de kostenstijging naar onze contactpersoon van Renewi. Hierop komt een positief antwoord, de factuur zal worden aangepast. Tevens krijgen we een persoonlijke accountmanager zodat de lijnen voortaan korter zijn.

Vooraankondiging van onze webhost dat het beveiligingscertificaat binnenkort weer vernieuwd moet worden.

In de maandbrief hebben we leden gevraagd aan te geven of zij geïnteresseerd zijn om de grond aan te kopen, reactie volgt van een paar leden.

De facturen voor de verenigingsbijdrage zijn aan u allen verstuurd, ook de factuur voor het huisvuil is als het goed is in uw mailbox aangekomen, toch melden leden dat zij geen factuur hebben ontvangen. 

Ook is er een lid iets te voorbarig en heeft de vuilverwerking anders overgemaakt dan gevraagd. Onze penningmeester duikt er in.

De maand januari wordt met alle bewoners gedeeld.

Alle vragen die gesteld zijn door U met betrekking tot aankoop van de grond zijn beantwoord en zowel in een document aan u toegestuurd als wel gepubliceerd op onze website.

Patrisan stuurt ons een mail door van het waterschap met betrekking tot het onderhoud van de sloot tussen ons en de buren van het “Het Volkerak”, we sturen hem door naar onze tuinman die het onderhoud op zich heeft genomen en die beloofd heeft actie te zullen (laten) ondernemen. 

U ontvangt een uitnodiging voor de ledenvergadering die 6 april gehouden zal worden

Week 4.

Het posthuisje, de paaltjes enzovoort hebben weer een schoonmaakbeurt gehad.

Bestuur houdt een formele vergadering waarbij uiteraard de commissie van toezicht is uitgenodigd.

De stichting WBTR stuurt ons wat adviezen over het opstellen van het jaarverslag en vergoedingen voor vrijwilligerswerk.

De brandput die eind vorig jaar getest is voldoet aan de normen, een rapport wordt ons toegestuurd.

Deze controle moet overigens jaarlijks plaatsvinden volgens de veiligheidsregio.

Week 3

De camera’s werken weer, en hoe. Na het opnieuw installeren en updaten hebben we een prima beeld, het nadeel is wel dat we zien, dat toch wel heel veel mensen in de nacht haast hebben om van het park af te komen.

Omdat we van DCMR nog geen reactie hebben gehad over onze meldingen inzake geluidsoverlast door bakkerij De Ruiter sturen we nog maar eens een herinnering. Een automatisch antwoord laat weten dat overlast gemeld moet worden op https://www.dcmr.nl/overlast-melden.

Week 2

De notulen van het laatste informele en korte bestuursoverleg worden gedeeld met de CvT

Er komt van een bewoner een klacht binnen over een sterke petroleumgeur op het park. 

Verwarmd iemand zijn huis nog met HBO? Komt de geur ergens anders vandaan, of is er sprake van iets anders?

De factuur voor het huisvuil komt binnen, een fiks hogere dan verwacht. Het bestuur zal zich beraden hoe hier mee om te gaan. Andere partij(en) zullen worden benaderd.

De penningmeester krijgt een mail met de vraag of hij nog personeel nodig heeft. Hierop reageren we uiteraard niet.

Onze website gaat naar een andere server, dit gaat niet geheel vlekkeloos. Maar na wat mailverkeer heen en weer staan alle knoppen weer op de juiste plek.

Week 1.

De antwoorden van Patrisan BV zijn binnen, het bestuur zal zich erover buigen en aansluitend na het loslaten van de spellingcorrectie en aanpassen van de layout met u delen.

Het bestuursverslag 2023 is klaar en hoeft alleen nog maar getekend te worden.

Onze webhost gaat zijn systemen veranderen, dit vraagt nogal wat aanpassingen.

Raar maar waar, er wordt een aanhangwagentje van ons park ontvreemd, de daders staan op camera, maar helaas (nog) geen kenteken. Het filmpje van de camera wordt gedeeld met de eigenaar van de aanhangwagen.

Een lid wiens woning te koop staat vraagt en krijgt de gegevens van iemand die ons vorige maand daar een mail over had gestuurd.

Bestuur heeft een kort en informeel samenzijn om de boekstukken te controleren.

De tuinman geeft zijn planning door voor de komende periode en tevens de factuur voor het eerste kwartaal, na beoordeling van de tuincommissie gaat de factuur door naar Patrisan BV.

Twee leden hebben toch nog wat vragen over de omzetting van erfpacht naar eigendom, deze worden als nabrander alsnog naar Patrisan doorgestuurd.

U heeft de factuur voor de verenigingsbijdrage toegestuurd gekregen, deze dient u volgens onze statuten binnen 30 dagen te voldoen.


 

Bestuur, Commissie van Toezicht en tuincommissie.

Tuincommissie

Jan van Gulik           TC lid tot 2027

Daan Breederveld    TC lid tot 2025

Davy Bender            TC lid tot 2026

Commissie van toezicht

Sven Bijvoets            CvT lid tot 2026

Koos Overbeeke        CvT lid tot 2027

André Hobbel            CvT lid tot 2025

Bestuur.

Charles Molders          Penningmeester tot 2028

Hélène Van der Horn   Secretaris intern/leden adm. tot 2025

Richard Bénard            Voorzitter tot 2026 

Willie Van Straaten    Secretaris extern tot 2027


 

Het volledige jaar 2023. Benieuwd wat er in het verleden gebeurt is? Lees het hier terug.

2022

Hier kunt u het hele jaar 2022 nog eens teruglezen, let op het is een aardig boekwerk.

2021

Wilt u de actuele informatie van 2021 nog eens nalezen? dan kunt u op deze regel klikken en de tekst in PDF downloaden.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?