U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact informatie:

V.v.e. Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

Voor informatie klikt u hieronder voor contact met; 

Het bestuur

of

Patrisan B.V.

Nieuwtjes.

Wat is het laatste nieuws op Goeree-Overflakkee klik dan op deze regel

 


April 2021

10 april, De leden vergadering is gehouden, het verslag ontvangt u binnenkort. De stukken staan ter informatie nog steeds hier op de site. 

8 april. We hebben antwoord van de RAD inzake gebruik van de milieustraat, de volledige tekst vind u hier.

10 april, De leden vergadering is gehouden, het verslag ontvangt u binnenkort. De stukken staan ter informatie nog steeds hier op de site. 

9 april. De mail van RAD staat ook op onze Facebook pagina.

7 april. Bestuur komt ter voorbereiding ALV bij elkaar. Er wordt buiten vergaderd.

6 april. De app groep van de dames klus club is weer compleet.

Bestuur beantwoord vragen van een lid en deelt tevens mee dat zij zich niet in privé conflicten met buren of andere leden bemoeit. Wijkagent en Patrisan gaan mee in de CC.

RAD stelt dat wij met onze vragen de gemeente moeten contacten.

Een lid dat woningen verhuurt vraagt het bestuur om advies. Daar het hier weer een privé kwestie betreft kunnen we hem daarbij niet helpen.

Een Adres en naamsverandering komt binnen en wordt verwerkt.

5 april. Storm op het Park en schade aan een woning. Het bestuur waarschuwt via mail, app en telefonisch de erfpachter.

4 april. Op verzoek van het bestuur stuurt een de verhuurders de correcte gegevens van een huurder toe.

De tuinman is weer geweest om gras te maaien maar we hebben nog geen onderhoudscontract voor het jaar 2021. Het bestuur vraagt een kopie bij Patrisan BV op.

Een lid dat een stukje park bijhoudt vraagt het bestuur om materiaal

2 april. Wederom melding over een buren geschil.

1 april. De website host heeft de nieuwste beveiliging update voor ons geïnstalleerd.

Maart 2021

31 maart. U kunt tot 9 april stemmen

30 maart. Binnen het team vrijwilligers wordt gevraagd of er liefhebbers zijn die een aanvang willen maken met het maken van de parkeervakken, reactie zal ongetwijfeld volgen.

29 maart. We hebben ook de balans 2020 aan de ALV stukken toegevoegd.

Een verhuurder geeft de gegevens door van een nieuwe huurder.

26 maart. Er komt een voorstel binnen het bestuur in te ruilen voor een ingehuurde organisatie. Dat kan natuurlijk alleen moet dat initiatief van de leden komen en niet vanuit het bestuur. Zie artikel 9 lid 1 en Artikel 12 lid 4 en 5. Ook geeft dit lid aan zijn betaling te willen opschorten, daarvoor verwijzen we naar artikel 13 van de Erfpachtovereenkomst.

Er is door een Aantal leden al gestemd voor de ALV van 10 april.

Adres en eigenaar wijzigingen worden doorgegeven.

22 maart. Het RAD wordt gevraagd hoe om te gaan met grof vuil en de milieustraat. geen reactie.

19 maart. Er gaat een lid verbouwen en meld dit bij de eigenaar van ons park. Er wordt geklaagd over een pakketbezorger en het gedrag van één der leden. Nogmaals uw bestuur heeft daar geen mandaat voor. Geschillen lost u zelf op.

14 maart. Triest nieuws, één van onze oudere leden is komen te overlijden. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte.

12 maart. Er is een nieuwe huurder op ons park, de eigenaar en erfpachter van de woning wordt gevraagd de gegevens van deze huurder door te geven aan het bestuur.

10 maart, U bent uitgenodigd voor de ALV van 10 april, stemmen via de website of schriftelijk kan dit jaar ook. zie ALV 2021.

Ook is er een verzoek binnengekomen of het bestuur een verklaring tot geen bezwaar voor bewoning kan afgeven. We hebben dit lid verwezen naar artikel 4:81 Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggings- situaties Goeree-Overflakkee.

Er verandert veel in de loop der jaren, dus ook uw gegevens. Een tweetal leden wordt gevraagd de lidmaatschapsgegevens op te frissen.

8 maart. Leden zonder container maar met weinig huisvuil worden gevraagd of zij eventueel een container en dus kosten willen delen.

Er zijn leden met meerdere voertuigen, hierover is niets geregeld in onze statuten en reglement. Een van de leden wordt gevraagd redelijk en sociaal met de parkeerruimte om te gaan.

7 maart. Het bestuur buigt zich over het parkeren van meerdere voertuigen per woning (lidmaatschap) op ons park. Tot nu toe is daarover voor erfpachters niets geregeld, huurders daarentegen mogen één motorvoertuig per voordeur parkeren op ons park.

5 maart. Als je in het donker je container wegbrengt, wordt je in het zonnetje gezet.

3 maart. Bestuur heeft ter voorbereiding op de ALV in de buitenlucht een bespreking.

2 maart. Er wordt illegaal huisvuil gedumpt in containers van betalende leden, de dader staat helaas niet helder op camera beelden.


Februari 2021

26 febr. Dit weekend gaan we de laatste drempels plaatsen, als deze klus geklaard is hebben we drie plekken op ons park die de snelheid er uit moeten halen.

21 febr. Er komen gelukkig weer aanmeldingen binnen bij de klasclub, maar ook het verzoek om een Motorfiets te parkeren op een parkeerplek bedoeld voor een auto.

Er komen ook wel eens verzoeken binnen bij het bestuur of er woningen te huur of te koop zijn, wilt u verkopen of verhuren meld dit dan bij het bestuur, wij kunnen dan die ingekomen verzoeken dan aan u doorzetten

20 febr. Een productieve dag op ons Park Weipolder. Dode bomen omgehaald en direct in stukken gezaagd en verdeeld. De takken versnipperd en de snippers afgevoerd. En ook nog een drempel geplaatst. Foto's zijn hier te zien

19 febr. Afgevaardigden van het bestuur maken samen met de heren Troost en een medewerker van de fa. Tanis een rondje over het park om de onderhoudspunten weer eens onder de aandacht te brengen.

14 febr. In de week van 15 t/m 20 februari gaan we wat (te) hoge bomen omzagen, wilt u helpen? dan even aanmelden bij de tuincommissie, alle hulp is welkom.

10 febr. Patrisan geeft ons een datum door wanneer we met de tuinman een rondje gaan doen. 19 februari zullen we ons rondje maken.

Ter oriëntatie hebben we een offerte opgevraagd en gekregen voor het plaatsen van camera's.

10 febr. Wederom een brief van Strukton over de bagger werkzaamheden, te lezen in openbare stukken

9 febr. Wij, de bewoners en recreanten, kunnen niet meer via de site van de gemeente een afspraak maken om ons grof vuil weg te brengen. Na vragen bij de gemeente komt dit antwoord. "Het is mogelijk om t/m 01-04-2021 kosteloos grofvuil op de milieustraat aan te bieden. U kunt voor een afspraak contact opnemen met ons kantoor op 0186-572586."

7 febr. Er is ontzettend veel sneeuw gevallen en ondanks dat we al weken aangeven dat er zout beschikbaar is en er leden op vitale plekken met voorrang zijn ingelicht, is dit niet afgehaald. Op het allerlaatst is er een enorme vraag waardoor niet op elke plek op ons park voldoende beschikbaar.

7 febr. De klus club op ons par bestaat uit Els, Faith, Marleen en Mirjam, hen wordt gevraagd met elkaar afspraken te maken om de klusjes uit te voeren.

6 febr. Er wordt nagedacht om de ALV online te gaan doen, beslist is er nog niets.

5 febr. Er is besloten de bomen die overlast en gevaar opleveren binnen afzienbare tijd te verwijderen, de betrokken leden zijn ingelicht.

5 febr. Er wordt ons door een woning zoekende gevraagd of er woningen te koop staan, deze mail wordt doorgezet naar de bij ons bekende erfpachter die een woning te koop heeft staan.

5 febr. We vragen Patrisan om een afspraak te maken met de huidige tuinman om het onderhoud voor 2021 te bespreken.

4 febr. Resultaat en verklaring van de CvT over 2020 wordt met u gedeeld, ook te lezen op de (beschermde) Interne stukken pagina.

2 febr. Der verhuurder van 16 geeft zoals verzocht netjes gevraagde gegevens door.

2 febr. Patrisan laat weten dat zij over algemene zaken op ons Park niet met individuele leden wenst te corresponderen.

1 febr. Onze gemeente en die rondom ons gaan een samenwerking aan en nodigen ons uit voor een webinar. Het stuk is op hier te vinden.

1 febr. Naar aanleiding van opmerkingen over hoge en oude bomen komt er een stuk uit 2016 tevoorschijn, hieruit blijkt dat de vereniging voor sommige bomen op ons park verantwoordelijk is.

1 febr. Er komt van een tweetal leden vragen binnen over bomen op ons park.


 

Januari 2021

30 jan. Via email en App. verkeer hebben bestuur en tuincommissie overleg ter voorbereiding van het maken van de begroting 2021.

Ook wordt een tweetal huurders gevraagd om de gegevens van hun huurder te verversen.

25 jan. De factuur voor het onderhoud van de brandput komt binnen, zoals afgesproken wordt deze 50/50 verdeeld met Patrisan BV.

Ook maken we bij de Politie melding van een Wildpoeper op de Havendijk, foto's staan NIET op onze site. Het gebeuren is al smerig genoeg.

23 jan. Afgelopen week heeft de CvT corona proof de boeken goedgekeurd en hadden geen vragen mbt het beleid.

We hebben nu ook een Facebook pagina https://www.facebook.com/park.weipolder

De tuincommissie komt bij elkaar om hun taken plannen voor 2021 te bespreken. 

22 jan. Bestuur vraagt aan leden gegevens op van enkele huurders.

Wederom een brief naar de leden mbt vrijwilligers werk en eventuele bestuurs functie.

21 jan. Melding binnengekomen over dode en  afgebroken takken. 

18 jan. Het zout is binnen en kan door liefhebbers afgehaald worden bij nr. 30.

13 jan. Melding over parkeer problemen, zodra het weer het toestaat zullen we parkeervakken maken.

10 jan. Gladheid op het park, er is zout besteld en binnen gekomen om paden en weg deze winter veilig te Houden. 

8 jan. Vraag niet wat het Park voor u betekent, maar wat ik voor het Park kan doen, daarom is een ieder gevraagd lid te worden van de z.g. Klusclub. 

8. jan. Het jaarverslag 2021 is klaar en gedeeld.

8 jan. Penningmeester en voorzitter nemen ter voorbereiding van de controle door de CvT de boeken door.