U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact informatie:

Vereniging van erfpachters Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

BTW; NL 002721569B01

KvK; 40324518

Contact;

met Het bestuur

of

met Patrisan B.V. de erfverpachter

Welkom bij de Vereniging van Erfpachters Weipolder.                              

Op deze pagina kunt U vrijwel alle informatie vinden die nodig is om te wonen of recreëren op ons Park.

De vereniging heeft ten doel:

Het tot stand brengen, het in stand houden en het doen functioneren en

het exploiteren van voorzieningen die tot gemeenschappelijk gebruik of- nut strekken van de recreatie bungalows, gebouwd of nog te bouwen in het bungalowpark Weipolder te Ooltgensplaat, gemeente Goeree-Overflakkee, alsmede het in erfpacht of huur verkrijgen, beheren en onderhouden van de ten dienste daarvan strekkende terreinen,  gebouwen, werken en beplantingen.

Het bevorderen van de op het bungalowpark betrekking hebbende belangen van haar leden in het algemeen en de leefbaarheid in het bungalowpark in het bijzonder.

Heeft U een woning aangeschaft en bent U trotse eigenaar geworden dan dient U zich wel aan te melden bij onze vereniging, dat kan heel eenvoudig via ons aanmeld formulier. klik hier maar even. 

De grond waarop onze huizen staan is geen eigendom maar in erfpacht uitgegeven door Patrisan Exploitatiemaatschappij B.V. 

Buiten onze statuten en het reglement zijn er toch wel een aantal zaken die wellicht niet genoemd zijn maar wel van belang zijn.

 • Het is niet verplicht, maar een abonnement op een vuilnisbak wordt op prijs gesteld. U kunt een afvalbak bij de penningmeester bestellen (penningmeester@weipolder.nl). De bak wordt één maal per twee weken geleegd en er mag maximaal 25kg afval in. Let wel voor een eerste aanschaf of voor het opzeggen van een vuilnisbak worden door de afval verwerker kosten in rekening gebracht.
 • We gooien allemaal wel eens een papiertje, peuk of blikje weg, maar bedenk u dat er op ons park geen schoonmaakdienst of bezemwagen komt. Alles wat u op straat laat waaien moeten we zelf weer opruimen.
 • Post en pakketten, laat svp duidelijk uw subnummer op de pakketten en post vermelden, bijvoorbeeld Havendijk 10-H30 geen andere toevoegingen als huisje 30 of woning 30 enz. Niet alleen krijgt bewoner van Havendijk 10-H10 dan alle post en pakketjes, maar ook PostNL heeft ons deze voorwaarden gesteld om zo ons posthuisje te mogen bouwen.
 • U denkt waarschijnlijk wat heb ik een lekkere grote tuin, dat klopt maar bedenk u dat deze niet van u is. U betaalt erfpacht voor 100m2 dat komt zo’n beetje neer op de ruimte die uw woning inneemt inclusief terras en pad. De rest heeft de vereniging gehuurd van Patrisan BV en bij u in onderhoud gegeven. Om ook de tuinruimte te kunnen gebruiken moet u die grond netjes onderhouden, dit is vastgelegd in een z.g. tuinovereenkomst. Het kan betekenen dat bij slecht onderhoud van de extra tuinruimte de vereniging de grond terug kan nemen en eventueel aan uw buren kan geven.
 • In 1992 is er tussen de vereniging en Patrisan BV een huurovereenkomst afgesloten voor de tuingronden buiten de 100m2 die u in erfpacht heeft. Daarbij is ook het onderhoud geregeld. Tevens is toen bepaald dat de tuinen blijven zoals ze op 1 januari 1993 zijn vastgesteld, dus geen discussie meer over grenzen van erfpacht en tuingrond.

 • Met het vaststellen van de tuinruimte’s in 1993 is ook bepaald dat u als lid de verantwoording heeft over de toestand van het pad voor uw woning, ook al loopt dit pad voor uw woning langs en gebruikt u het zelf niet omdat uw woning de woning aan de linkerkant van het woonblok is. Het zelfde geld voor hen die grenzen aan een parkeerplaats, ook u bent verantwoordelijk voor de orde en netheid van dit stukje parkeer terrein.

 • Privacy, U wilt misschien geen inkijk en uw tuin voor u zelf hebben daarom deze stelregel. Voor de afscheiding tussen twee tuinen schuttingen maximaal 1.80 meter hoog en hagen maximaal 2 meter hoog. Afscheidingen grenzend aan de openbare weg en geasfalteerde weg op het park bestaan uit hagen (dus geen schuttingen). 
 • Jaarvergadering, Die is twee keer per jaar, één keer in het najaar en één keer net voor de lente.
 • Het geniet de voorkeur om per huisnummer één auto te parkeren en dan het liefst binnen de lijntjes. Heeft u meerdere auto’s dan kunt U deze op een rustigere plek (midden van het park) of op het terrein aan het begin van de Havendijk parkeren. Fietsen, scooters en brommers parkeert u op uw eigen stukje grond. In het hoogseizoen gaan leden voor bezoekers, bezoekers kunnen hun auto buiten het park parkeren.
 • Verkeersdrempels, helaas zijn ze nodig! Volgens ons reglement is het de bedoeling dat we op het park stapvoets rijden, helaas houdt niet iedereen zich aan de snelheid waardoor drempels een noodzakelijk kwaad zijn geworden.
 • Katten en konijnen mogen nu eenmaal meer op ons park dan honden, daar is niets aan te doen dat is nu eenmaal zo in Nederland geregeld. Dat betekend dus dat u uw hond buiten het park uitlaat.
 • Permanente bewoning van de recreatie woningen op ons park wordt door de gemeente Goeree Overflakkee niet toegestaan. Uitzonderingen daarop zijn erfpachters met een z.g. gedoogvergunning welke nog door de gemeente Oostflakkee zijn uitgegeven, deze vergunningen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gemeente heeft aangegeven te zullen controleren en handhaven. Dit gaat op voor erfpachters en huurders. Voor meer informatie adviseren wij U in contact te treden met de gemeente Goeree Overflakkee of deze site te bezoeken.
 • Het geniet niet onze voorkeur maar er zijn leden die hun woning verhuren, hier zijn wat regels aan verbonden die vermeld staan in ons reglement. Ook in de erfpachtovereenkomst staat dat verhuur niet is toegestaan behalve dan aan familie leden.
 • Volgens de kadernota van onze gemeente staat onder andere het volgende omschreven. “Verhuur verloopt via de vereniging van eigenaren van het park en niet via individuele eigenaren.”
 • Geschillen. Heeft u een geschil met één van de andere erfpachters of bewoners van ons park dan is dat een privé kwestie en hoeft u van het bestuur geen bemoeienis te verwachten. Houdt rekening met elkaar, leef je eens in wat uw handelen bij een ander doet. Geef je een (BBQ) feestje luister dan even wat uw geluid bij een ander doet. Maar heeft u last van een buur, toon ook eens wat begrip. komt u er niet uit dan is het arbitrage instituut de instantie die u helpt met uw geschil.
 • Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, regelmatig komen die bij elkaar waar soms ook leden van de tuincommissie bij aansluiten. Het toezicht op het bestuur gebeurt door een onafhankelijke Commissie van Toezicht.
 • Bovenstaande regels zijn gedurende het bestaan van ons park opgemaakt, Handhaving daarvan ligt bij U. Het bestuur is geen politie agent die ruzies beslecht of boetes uitdeelt, nee de verantwoording op het naleven van de park fatsoensregels ligt bij U. Komt u iemand tegen die te hard rijd, zijn hond op het park uitlaat of afval dumpt, spreek deze er dan op beleefde en vriendelijke wijze op aan.
 • Toch nog vragen? Stuur een mail naar het bestuur en we komen op afspraak even langs om u bij te praten. 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?